News

News

14.01.2019. Dachshund puppies were born.

14.01.2019. Dachshund puppies were born. Four males and one black and tan female. read moreZ Puszczy Marianskiej FCI

News


2010-11-07

Nasz Wielki !!! ma³y munsterlander HASSAN

Nasz Wielki !!! ma³y munsterlander HASSAN na miêdzynarodowej wystawie w Poznaniu w zacnej stawce zdoby³ wszystko w rasie:
Zwyciêstwo Polski, BOB, CWC, CACIB. wiêcej