News

News

14.01.2019. Dachshund puppies were born.

14.01.2019. Dachshund puppies were born. Four males and one black and tan female. read moreZ Puszczy Marianskiej FCI

News


2009-11-08

Diana zdoby³a Zwyciêstwo Polski

Na miêdzynarodowej wystawie w Poznaniu nasza munsterlanderka DIANA z Puszczy Kozienickiej zdoby³a Zwyciêstwo Polski, Zwyciêstwo Rasy, CWC, CACIB. wiêcej